Kurumsal Sorumluluk

Kurumsal Sorumluluk Yaklaşımımız

Vialpha Group’a göre kurumsal sosyal sorumluluk, şirketlerin toplum üzerinde olumlu bir etki bırakmak için iş süreçlerini nasıl yönettiği ile ilgilidir. İş süreçlerini şeffaflık, adalet, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürüten tüm Viapha şirketleri, kamu yararı gözeten, tüketici odaklı bir yaklaşımla çalışır. Esas olan, ekonomik değerin her sosyal paydaş için adil koşullar altında oluşturulmasıdır. Vialpha Grubu güçlü ve çağdaş bir toplumun evrensel değerlere saygılı, sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne katkıda bulunacak çağdaş nesillerin yetişmesiyle varlık bulacağına inanmakta; sosyal sorumluluk faaliyetleri ile genç nesilleri bu doğrultuda yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Sürdürülebilir Büyüme ve Çevre

Farklı sektörlerde ürün ve hizmetler sunan Vialpha Grubu; faaliyetlerinde çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, biyoçeşitliliğin, vahşi yaşam, ekoloji, flora ve faunanın, su yollarının ve kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesine katkı sunan politika ve stratejiler geliştirir. Bu doğrultuda biz de Vialpga Group olarak insanlığın ve doğal hayatın sağlıklı geleceği için çevreyi korumayı esas görevlerimizden biri kabul etmekteyiz.

YUKARI